Ekumenizm

ekumenizm

Ekumenizm to ruch pomiędzy różnymi tradycjami chrześcijaństwa, którego celem jest rozwinięcie bliższej współpracy i lepsze zrozumienie.

Słowo ekumenizm wywodzi się z  języka greckiego – οικουμένη (oikumene) i pierwotnie wyrażało ideę „całego tego zamieszkałego świata”. W takim też sensie termin ten po raz pierwszy znalazł zastosowanie w Biblii. Obecnie ekumenizmem lub ruchem ekumenicznym nazywa się różnorodne działania na rzecz zbliżenia, pojednania i współpracy chrześcijan z różnych tradycji kościelnych.

Zobacz filmy związane z tematem "ekumenizm"

EWST online: Chrześcijaństwo, czyli nie szukaj drzazgi w cudzym oku
EWST online: Ekumenizm – czy warto?
Ekumenizm. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan Wrocław 2022
EWST online: Przecedzanie komara i połykanie wielbłąda? "Gorące tematy" w ewangelikalnym dyskursie
EWST online: Piękno czy piekło różnorodności? Filozofia i teologia wobec pluralizmu religijnego
MATW online: (Gość)inność, czyli jak zrozumieć kulturową różnorodność
EWST online: Ekumenizm po polsku - blaski, cienie, mroki
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021
Salon Wzajemnego Szacunku | Co jest istotą człowieczeństwa? Czy każdy jest stworzony na obraz Boga? No i co z tego?
Chrześcijaństwo w czasach niepokoju | Tomáš Halík
Dni Reformacji 2020. Sojusz konserwatywnych protestantów i katolickich tradycjonalistów?
Wykład inauguracyjny "Jezuici i protestanci - odwieczni wrogowie czy sprzymierzeńcy", prof. WSB dr hab. Jerzy Kochanowicz
Nowe wyzwania - dajemy radę. Z Christie Murphy rozmawia Marek Kucharski
Gość w dom, Bóg w dom? Rozmowa przyjaciół
Rozmowa o wolności
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 - rozmowa Rektorów o wolności
Tydzień Modlitwo o Jedność Chrześcijan 2017 - seminarium "Mój Bliźni" w EWST
Spotkanie z S. Teresą Forcades
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 - seminarium w EWST
Gdzie jest brat Twój? Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2015
Nie tylko Luter - Reformacja w judaizmie, katolicyzmie i protestantyzmie
Czy ewangelikalizm dzieli Kościół? Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 - "Czego człowiek żąda od Boga?"
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011