Biblistyka

biblistyka

Biblistyka to grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii. Studia w zakresie biblistyki odbywają się na wydziałach teologicznych, jednak jest ona się samodzielną subdyscypliną teologiczną, korzystającą z innego instrumentarium niż dogmatyka, której pierwotnie była podporządkowana. W Polsce w ostatnim czasie biblistyka uzyskała także status oddzielnego kierunku w klasyfikacji dziedzin naukowych i dyscyplin. 

Główne specjalizacje w ramach biblistyki to filologia biblijna, egzegeza Starego Testamentu, egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna czy archeologia biblijna.

Zobacz filmy związane z tematem "biblistyka"

EWST online: Biblia w kościele, pałacu i… na dworcu kolejowym
EWST online: List do Rzymian a sztuka fundraisingu
EWST online: Maria Magdalena w Ewangeliach
EWST online: Maria z Nazaretu w Ewangeliach synoptycznych
EWST online: Boże Narodzenie w apokryfach
EWST online: "Języki są znakiem dla niewierzących" 1 Kor 14,22
EWST online: Tradycja ustna w Mt 8:28-34
EWST online: Językowy obraz matki w Ewangelii Łukasza. Część II
EWST online: Językowy obraz matki w Ewangelii Łukasza
EWST online: Pożyczki na procent w Starym Testamencie
EWST online: Judasz - nie taki, jak go malują
EWST online: Geneza Ewangelii synoptycznych
EWST online: Jezus naszą... Matką?
EWST online: Greckie sympozjony i chrześcijańskie agapy
EWST online: Pismo nie do nas. Ale dla nas
EWST online: Spór o ciało Mojżesza. Interpretacja i źródła Jud 9
Biblioteka EWST: Biblia zrozumiała dla każdego?
Biblioteka EWST: Do czego mogą się przydać komentarze biblijne?
Biblioteka EWST: Czy potrzebujemy różnych przekładów Biblii?