Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji, czy dzięki uczeniu się w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej kandydat na studia osiągnął efekty uczenia się określone w programie studiów danego kierunku studiów.

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Protokół z posiedzenia komisji walidacyjnej

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej