Przedmioty EWST

Dogmatyka I

Dogmatyka I

Prowadzący

dr Joel Burnell

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: III

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Konieczna zgoda wykładowcy na udział w zajęciach.

Opis przedmiotu

Podczas wykładów i ćwiczeń przedmiotu Dogmatyka I uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami teologicznymi jak misja Boga (prolegomena), piękno Boga (osoba i dzieło Boga), dzieci Boga (człowiek i grzech), Słowo Boże (objawienie, Biblia). Dogmatyka I zawiera także elementy analizy tekstów i argumentów  teologicznych oraz przedstawienie  głównych działów współczesnej teologii.

W ramach ćwiczeń z tego przedmiotu uczestnicy biorą udział w nabożeństwach kościołów chrześcijańskich różnych denominacji, mają też okazję do bezpośredniej dyskusji z pastorami, księżmi i liderami.

Jak wiadomo Boga rozumem ludzkim ogarnąć nie sposób. Natomiast można w sposób rozumowy, korzystając z logiki i Biblii badać doktryny, kanony i dogmaty wiary. Dogmatyka I na EWST poszerza horyzonty i otwiera furtki do wyjścia poza Dogmat.
(T. Mielczyński, student EWST)

Podczas zajęć studenci:

  • poznają główne działy teologiczne, ich zastosowanie, wzajemne relacje oraz miejsce w systemie teologicznym
  • zdobywają wiedzę na temat podstawowych dogmatów chrześcijańskich, w ujęciach różnych teologii
  • uczą się analizować i oceniać teksty teologiczne oraz rozpoznawać ich założenia, główne tezy, argumentację
  • wykorzystując odpowiednie metody opracowują dane teologiczne i wskazują ich praktyczne zastosowanie w duchu ekumenicznym
  • poznają terminologię teologiczną stosowaną w instytucjach kościelnych

Filmy

EWST online: Jak kształtowała się doktryna Kościoła? Historia pierwszych soborów
EWST online: O bujaniu w obłokach. Wniebowstąpienie Jezusa a dojrzałość duchowa
Wiara - wczoraj i dziś. Konferencja naukowa PWT i EWST na 500 lat Reformacji we Wrocławiu
EWST online: Metody refleksji teologicznej
Wykład inauguracyjny 2021/2022. "Bóg a cierpienie". Pastor dr Andreas Hahn
EWST online: Czy Bóg istnieje? Stanowiska w kwestii istnienia Boga
EWST online: Grzech to tylko zepsute dobro: Jak grzeszyć tak śmiało jak Luter?
Salon Wzajemnego Szacunku | Co jest istotą człowieczeństwa? Czy każdy jest stworzony na obraz Boga? No i co z tego?
Dni Reformacji 2020. Ewangelicy wobec równouprawnienia
EWST online: Piękny czy wierny? Jak oceniać przekłady biblijne
EWST online: Co możemy powiedzieć (o) Bogu?
EWST online: Dlaczego dobry Bóg stworzył złych ludzi?
DFN 2012 - Debata "Księga Rodzaju a teoria ewolucji" cz. 2
DFN 2012 - Debata "Księga Rodzaju a teoria ewolucji" cz. 1