Program Praktyk jest integralną częścią studiów EWST. Każdy student zobowiązany jest do praktycznego zaangażowania się w pracę społeczną, misyjną Kościołów, organizacji chrześcijańskich czy charytatywnych. Zachęcamy również studentów do tworzenia własnych inicjatyw społecznych, misyjnych i ewangelizacyjnych.

 

Regulamin praktyk

 

Dziennik praktyk

 

English version of Student’s Work Placement Journal

 

Koordynatorzy praktyk studenckich
mgr Izabela Bućkowska
e-mail: i.buckowska@ewst.pl
tel. 71 346 99 14
dr Łukasz Maskos-Nysler
e-mail: l.maskos-nysler@ewst.pl
tel. 71 346 99 14
dr Joel Burnell
e-mail: j.burnell@ewst.pl
tel. 71 346 99 14
<