Praca w EWST

Praca w EWST

Szukasz nowych, interesujących wyzwań zawodowych? Zostań częścią naszego zespołu! Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego, stabilność zatrudnienia i ciekawą pracę w uczelni wyższej.

Uważasz, że praca w EWST może być dla Ciebie interesująca? Wyślij na adres praca@ewst.pl swoje CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (znajdziesz ją na dole strony).

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna poszukuje obecnie następujących pracowników (miejsce pracy: Wrocław):

Aktualne oferty pracy

Zakres odpowiedzialności:

 • Wsparcie rektora w wykonywaniu obowiązków
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z pracą rektora
 • Obsługa korespondencji
 • Współpraca z działem promocji EWST – pomoc w rekrutacji
 • Udział w przygotowywaniu wydarzeń organizowanych przez Uczelnię
 • Współpraca z innymi jednostkami Uczelni
 • Organizacja spotkań i wyjazdów służbowych rektora
 • Obsługa systemu POLON
 • Obsługa Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Od kandydatów/ek oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości języka polskiego
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomości środowiska ewangelikalnych chrześcijan
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe będzie dodatkowym atutem

Kluczowe kompetencje:

 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • Samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Skrupulatność i zorganizowanie w wykonywaniu obowiązków
 • Dyspozycyjność

Oferujemy

 • Umowę o pracę na zastępstwo
 • Pracę w przyjaznym zespole
 • Dodatkowo: ubezpieczenie na życie/ubezpieczenie zdrowotne/ wyjazdy z programu Erasmus po roku pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e:mail: praca@ewst.pl,  z dopiskiem „Asystent/Asystentka Biura Rektora” w terminie do 20 września 2022 r.

Zakres odpowiedzialności:

 • Współtworzenie i koordynowanie działań promocyjnych i rekrutacyjnych dotyczących licencjackich studiów wyższych oraz innych projektów Centrum Edukacyjnego EWST
 • Koordynacja i aktywne prowadzenie rekrutacji na teologiczne studia licencjackie
 • Kontakt z kandydatami na studia, odbieranie i przygotowywanie niezbędnych dokumentów, wsparcie kandydatów i Dziekanatu przy przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego
 • Współpraca z mediami i interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w celu promocji uczelni i jej projektów
 • Tworzenie i aktualizacja baz interesariuszy EWST
 • Kontakt ze studentami i absolwentami EWST dotyczący różnych form promocji uczelni
 • Organizacja imprez i spotkań związanych z przebiegiem roku akademickiego oraz promocją i rekrutacją na studia
 • Współpraca z pozostałymi działami uczelni
 • Współtworzenie i rozwój strategii promocji Centrum Edukacyjnego EWST
 • Tworzenie raportów z realizacji zadań działu promocji

Od kandydatów/ek oczekujemy:

 • Otwartości na pracę w różnych środowiskach
 • Doświadczenia na zbliżonym stanowisku
 • Znajomości technik sprzedaży
 • Bardzo dobrej znajomości języka polskiego
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

Kluczowe kompetencje:

 • Kreatywność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • Łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, również poprzez telefon i inne środki komunikacji na odległość

Oferujemy

 • Umowę o pracę i stabilne zatrudnienie na dłużej
 • Pracę w przyjaznym zespole
 • Dodatkowo: ubezpieczenie na życie/ubezpieczenie zdrowotne/ wyjazdy z programu Erasmus po roku pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e:mail: praca@ewst.pl,  z dopiskiem „Koordynator ds. promocji i rekrutacji” w terminie do 20 września 2022 r.

Wyślij swoje CV

Do każdej aplikacji należy załączyć poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wymienione w art. 221 Kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej z siedzibą we Wrocławiu”.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Jadwigi 12 (Pracodawca, Administrator danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z siedzibą: św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się̨ skontaktować́ w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: odo@ewst.pl
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 2. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów rekrutacji przyszłych – w okresie 1 roku od dnia pozyskania danych.
 3. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom i usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: odo@ewst.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
 5.  
 6. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mail.
 7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Twoje dane osobowe mogą̨ być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne ( do firm: Google Inc., Microsoft Corporation), które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są̨ w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Przysługuje Tobie prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, które można realizować kontaktując się pisemnie z Administratorem.
 9. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.