Fundusz kościelny - na co idą publiczne pieniądze?
Studia Licencjackie Instytut Rozwoju Kościoła Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku

paź, 2021

05paźOnlineTransmisja na żywoFundusz kościelny - na co idą publiczne pieniądze?dr Michał ZawiślakEWST ONLINE. Zajęcia otwarte.19:00 - 20:00 Online

Szczegółowe informacje

Fundusz Kościelny został powołany w 1951 roku jako forma rekompensaty dla związków wyznaniowych za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie.

Stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Fundusz Kościelny działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję w części 43 budżetu państwa – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75822 – Fundusz Kościelny, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych – obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2020 roku suma wydatków z Funduszu Kościelnego wyniosła blisko 182 miliony zł.

Na co przeznaczane są te – pochodzące z budżetu pieniądze – pieniądze? Jak zmieniało się ich wydatkowanie na przestrzeni lat? Które związki wyznaniowe mogą z nich korzystać?  Czy obecnie Fundusz Kościelny ma jeszcze uzasadnienie dla swojego funkcjonowania?

Spotkanie poprowadzi dr Michał Zawiślak, specjalista w zakresie prawa wyznaniowego.

Spotkanie potrwa 60 minut i będzie odbywało się na platformie ZOOM. Osoby chętne do aktywnego udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Spotkanie będzie transmitowanie na żywo na Facebooku.

Szczegóły spotkania online

Wydarzenie już się odbyło!

WSTĘP:

Konieczna rejestracja

Czas

(Wtorek) 19:00 - 20:00

Miejsce

Online

Organizator

Ewangelikalna Wyższa Szkoła TeologicznaEwangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna jest uczelnią międzywyznaniową, przyjazną wszelkim denominacjom chrześcijańskim w Polsce. W swoim programie EWST oferuje dogłębne studia w zakresie języków biblijnych, teologii i duszpasterstwa. Kładziemy nacisk na profesjonalizm, nowoczesność oraz otwartą, przyjazną atmosferę.

X