Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019
Studia Licencjackie Instytut Rozwoju Kościoła Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku

lis, 2019

27lis28lisDekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019Konferencja naukowa(Cały dzień)

Szczegółowe informacje

Rok  2019 pod względem ważnych rocznic jest szczególny dla Polski – w jednym czasie obchodzimy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO oraz 15. rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Ponadto wciąż jeszcze pozostajemy w cyklu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.

Chcąc zwrócić szeroką uwagę społeczeństwa na znaczenie owych wydarzeń dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Projekt Akademia wraz z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej (przy wsparciu i patronacie innych instytucji) podjęło się organizacji konferencji naukowej ?Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019?.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna jest jednym z patronów wydarzenia.

Celem tegorocznego spotkania naukowców różnych dziedzin, służb mundurowych oraz ekspertów i praktyków jest wymiana doświadczeń oraz poglądów dotyczących tego w jaki sposób tytułowe ?dekady wolności? odcisnęły swoje piętno na naszym kraju oraz regionie. Traktując rok ’89 jako punkt wyjścia do dyskusji nad bilansem przemian, chcielibyśmy, aby nasze rozważania o tym co przez minione trzydzieści lat udało się osiągnąć na drodze do budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, stały się początkiem debaty nad przyszłością Polski i Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Zaproszeni prelegenci i dyskutanci z kraju oraz zagranicy (Niemiec, Czech, Słowacji, Gruzji, krajów bałtyckich) spróbują wspólnie ocenić jak tytułowe ?dekady wolności? wpłynęły na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną państw EŚiW. Celem konferencji jest odpowiedź na szereg ważkich pytań z tym związanych: Jakie w 1989 roku były wizje i oczekiwania względem przyszłości? Czy jako Polacy mamy powody do tego, aby odczuwać dumę z drogi jaką przebył nasz kraj w ciągu ostatnich 30 lat? Jak wiele udało się przez ten czas osiągnąć? Ile wyzwań stoi jeszcze przed całym naszym regionem? Czy w najbliższej przyszłości Polska nadal będzie kroczyć w awangardzie przemian? Jaki wpływ możemy mieć na zmieniającą się sytuację geopolityczną w Europie i na świecie? Wreszcie, jaką rolę odegramy w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej i NATO? Na te i wiele innych pytań nasi goście postarają się odpowiedzieć w ramach kilku paneli dyskusyjnych (poświęconych przemianom społeczno-gospodarczym, polityce wewnętrznej i zagranicznej państw EŚiW, ewolucji bezpieczeństwa w regionie czy zmianom w prawodawstwie), które będą transmitowane na żywo w Internecie, zaś wstęp na panele będzie w pełni otwarty – widzowie na sali i przed monitorami będą mogli zadawać pytania ekspertom, tym samym stymulując debatę.

Sądzimy, iż efekty naszej dyskusji nie zostaną przemilczane, lecz walnie przyczynią się do zmiany aktualnie funkcjonującego w naszym kraju dyskursu. Ponadto liczymy, iż otwarta forma konferencji, połączona z transmisją debat w Internecie, stanie się przyczynkiem do popularyzacji przedmiotowej problematyki, zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i mieszkańców Wrocławia. Naszym celem jest również działanie na rzecz budowy wizerunku naszego miasta jako ośrodka wolnej i nieskrępowanej debaty na ważkie społecznie tematy – chcemy w ten sposób nawiązać do wizji Agory jako centralnego punktu życia społecznego i politycznego ateńskiego polis – wzoru demokracji.

Po zakończeniu konferencji organizatorzy planują wydać referaty uczestników w formie recenzowanej monografii naukowej (w wydawnictwie z listy wydawnictw punktowanych MNiSW – za publikację artykułu autor otrzymuje 20 pkt.) – pozwoli to szerszemu gronu odbiorców zapoznać się z omawianą na konferencji problematyką.

Język konferencji i referatów: polski i angielski

Pierwszy dzień konferencji będzie odbywać się w Sali Sejmiku Wojewódzkiego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Drugiego dnia zapraszamy do siedziby stowarzyszenia przy ul. Legnickiej 65 (wjazd od ul. M. Lutra).

Czas

lis 27 (środa) - 28 (Czwartek)

Organizator

Stowarzyszenie Projekt AkademiaStowarzyszenie Projekt Akademia zarejestrowane zostało 13 czerwca 2018 roku. Jego twórcami są eksperci z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, wśród których znajdują się zarówno wykładowcy akademiccy z wieloletnim doświadczeniem, jak i młodzi pracownicy naukowi z krajowych uczelni. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań związanych m.in. z rozwojem nauki, promocją Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, budową społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianiem tradycji narodowej, i pielęgnowaniem polskości, a także ze wspieraniem postaw prodemokratycznych.

WSTĘP:

Rejestracja dla uczestników czynnych: do 7 listopada 2019 roku

Konieczna rejestracja

WSTĘP - SZCZEGÓŁY

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/AFez48R9nou7v8kW6

Opłata konferencyjna:

100 zł (doktoranci i studenci)
200 zł (pracownicy naukowi i inni eksperci)

Organizatorzy zapewniają zarejestrowanym (czynnym) uczestnikom konferencji catering podczas obu dni obrad (przerwy kawowe i obiad w formie bufetu) oraz uroczystą kolację pierwszego dnia wieczorem.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką poruszaną na konferencji zapraszamy również do biernego i bezpłatnego udziału w wydarzeniu – dla niewygłaszających referaty wstęp wolny i bez ograniczeń.

X