14/07/2022

Kolejni absolwenci EWST

Do grona absolwentów EWST dołączyły trzy osoby. które uzyskały tytuł licencjata teologii.

Po okresie pandemii niezwykle cieszymy się, że kolejne obrony mogły odbyć się stacjonarnie, w siedzibie uczelni. Najnowsi teolodzy z EWST zaprezentowali swoje prace licencjackie i zdali końcowy egzamin. Tematy podejmowane w pracach są bardzo różnorodne i dotyczą różnych aspektów teologii, nauk społecznych oraz życia chrześcijańskiego.

Sabina Szłapa zaprezentowała pracę pt. „Edukacyjny potencjał koncepcji naturalnego metajęzyka semantycznego Anny Wierzbickiej w katechezie dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, którą napisała pod kierunkiem dra Łukasza Maskosa-Nyslera.

Praca, którą obroniła Elżbieta Śliwka nosi tytuł „Skarga Człowieka wierzącego wobec Boga. Implikacje duszpasterskie na podstawie wybranych fragmentów księgi Hioba”. Promotorką pracy była dr hab. Kalina Wojciechowska.

Trzecia praca nosi tytuł „Zioła rytualne w Mt 23, 23 i Łk 11,42. Studium filologiczno-leksykograficzne”, i została napisana pod kierunkiem dra Sławomira Torbusa.

Serdecznie gratujemy nowym absolwentom EWST!

Wykaz prac licencjackich Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej