16/10/2021

Uchodźcy to nasi bliźni

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna jest instytucją, dla której wartości poszanowania drugiego człowieka bez względu na przynależność etniczną, wyznanie czy poglądy są szczególnie ważne. Jako społeczność uczelni promującej chrześcijańskie wartości i opierającej nauczanie na Ewangelii pragniemy odnieść się do trudnej sytuacji, która ma miejsce w ostatnich tygodniach na granicy polsko-białoruskiej.


Patrząc na próbujących przedostać się do naszego kraju ludzi, pragniemy zaapelować do wszystkich chrześcijan i przypomnieć nauczanie Jezusa, z którym się identyfikujemy. W Ewangeliach synoptycznych (Mt 22,39, Mk 12,31, Łk 10,27) Jezus Chrystus wzywa nas, abyśmy miłowali swego bliźniego. W przypowieści o Samarytaninie (Łk 10, 30-37) wyjaśnia nam, że bliźni to nie tylko ten, kto jest obok nas, ale również ten, kto jest spoza naszego kręgu kulturowego, ten Inny. Jesteśmy więc wzywani do tego, aby okazywać dobro i współczucie wszystkim potrzebującym.

Rozumiemy skomplikowaną sytuację polityczną kryzysu na granicy wschodniej. Jednak kiedy stajemy przed cierpiącym człowiekiem, zgodnie z Bożym przykazaniem miłości, powinniśmy okazać mu serce, współczucie i pomoc.

Jako uczelnia – wspólnota zarówno wykładowców, jak i studentów włączamy się w zbiórkę na rzecz cierpiących na granicy prowadzoną przez organizację Homo Faber. Chcemy przekazać ją na ręce wolontariuszy o wielkich sercach, pełnych miłości i troski o drugiego człowieka, którzy pełni oddania, w trudnych warunkach niosą pomoc, jedzenie, ciepłe ubrania, koce i dobre słowa tym, którzy bardzo teraz tego potrzebują. Zachęcamy całą społeczność EWST do wzięcia udziału w zbiórce, poprzez wpłatę choćby skromnej kwoty. Można to zrobić za pomocą tego linku lub bezpośrednio na numer konta 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000 (z dopiskiem w tytule wpłaty „Zbiórka dla uchodźców”- wtedy pieniądze trafią do puli właśnie na ich potrzeby).

Będziemy również modlić się o uchodźców na naszej granicy, a także o wolontariuszy i o tych, którzy w służbie państwa wykonują tam swoje obowiązki, aby Pan Bóg ich wspierał, nie opuszczał i obdarzał siłą i miłością. Będziemy również modlić się o Bożą mądrość dla rządzących, aby w oparciu o nią potrafili rozwiązać ten kryzys zgodnie z Bożą nauką zawartą w Ewangelii.

Stowarzyszenie Homo Faber jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222437. Jest także organizacją pożytku publicznego. Szczegółowe informacje na temat zbiórek na rzecz uchodźców można znaleźć tutaj: https://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=2547

Pomóż potrzebującym!

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej