04/10/2021

Spotykamy się stacjonarnie! MATW jesienią i zimą 2021

Rozpoczęły się już zajęcia Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. W sezonie jesienno-zimowym wracamy do stacjonarnej formuły, przy czym część wykładów będzie także nagrywana.

Zróżnicowany tematycznie program, świetni wykładowcy, możliwość dyskusji i wymiany poglądów. To wszystko od lat oferują wykłady w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Mimo, że nasze zajęcia online cieszyły się dużą popularnością, ogromnie cieszymy się, że jesienna edycja – jak dotychczas – odbywa się w formule stacjonarnej. Bezpośredni kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami zajęć to coś, za czym tęsknili od dawna nasi stali słuchacze. Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna nie przeszkodzi w dalszym prowadzeniu zajęć w takiej właśnie formule.

Stacjonarnie odbywają się zarówno wykłady jak i zajęcia z języka niemieckiego oraz warsztaty arteterapii.

Pełny  plan wykładów na jesień i zimę można znaleźć tutaj: https://ewst.pl/matw/program. Część z nich będzie także nagrywana i dostępna później na stronie oraz na naszym kanale Youtube. W niektórych wypadkach możliwy będzie także udział w spotkaniu online, poprzez platformę ZOOM – zostaną one wyróżnione w programie na stronie internetowej.

Jak zwykle formuła wykładów jest otwarta, jednakże zgodnie z Zarządzeniem Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie organizacji na terenie uczelni zajęć pozauczelnianych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady i ograniczenia:

 • W spotkaniach i zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby niewykazujące żadnych objawów zakażenia koronawirusem, w szczególności: kaszlu, kataru, gorączki lub utraty smaku i węchu.
 • W razie występowania opisanych w punkcie 1) objawów uczestnik zostanie poproszony o niezwłoczne opuszczenia zajęć i budynku. Osoby takie powinny postępować zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez służby sanitarno-epidemiologiczne.
 • Na spotkania i zajęcia należy przychodzić nie wcześniej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 • Po wejściu do budynku EWST należy zdezynfekować ręce.
 • Na terenie uczelni, także podczas zajęć i spotkań, należy nosić osłonę nosa i ust. 
 • Podczas przemieszczania się na terenie uczelni należy zachować dystans od innych osób – co najmniej 2 metry.
 • Należy unikać zgromadzeń.
 • W miarę możliwości należy zrezygnować z korzystania z windy. Z windy powinny korzystać wyłącznie osoby z trudnością w poruszaniu się. W windzie równocześnie może znajdować się 1 osoba.
 • Podczas spotkania uczestnicy powinni zajmować wyznaczone miejsca, zachowując dystans od innych uczestników.
 • Nie należy korzystać z innych pomieszczeń niż sala, w której odbywają się zajęcia, toalety oraz korytarze (wyłącznie w celu przemieszczania się).
 • Na spotkanie nie należy wnosić żadnych produktów spożywczych. Dozwolone są wyłącznie płyny w pojemnikach uczestnika (butelka, termos) dających szczelnie się zamknąć.
 • Uczestnicy powinni mieć własne przybory piśmiennicze.
 • Jeżeli u któregoś z uczestników zajęć zostanie stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, powinien on niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia o tym fakcie i przekazać wszelkie potrzebne informacje w celu ustalenia potencjalnego ryzyka dla innych uczestników.
 • W wymienionych przypadkach uczestnik może wziąć udział w zajęciach po zaniknięciu objawów chorobowych i po odbyciu kwarantanny, jeżeli o konieczności jej odbycia zadecydowała inspekcja sanitarna.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zarządzenia i o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach.  

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

czytaj więcej