04/10/2021

Spotykamy się stacjonarnie! MATW jesienią i zimą 2021

Rozpoczęły się już zajęcia Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. W sezonie jesienno-zimowym wracamy do stacjonarnej formuły, przy czym część wykładów będzie także nagrywana.

Zróżnicowany tematycznie program, świetni wykładowcy, możliwość dyskusji i wymiany poglądów. To wszystko od lat oferują wykłady w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Mimo, że nasze zajęcia online cieszyły się dużą popularnością, ogromnie cieszymy się, że jesienna edycja – jak dotychczas – odbywa się w formule stacjonarnej. Bezpośredni kontakt z wykładowcą oraz innymi uczestnikami zajęć to coś, za czym tęsknili od dawna nasi stali słuchacze. Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna nie przeszkodzi w dalszym prowadzeniu zajęć w takiej właśnie formule.

Stacjonarnie odbywają się zarówno wykłady jak i zajęcia z języka niemieckiego oraz warsztaty arteterapii.

Pełny  plan wykładów na jesień i zimę można znaleźć tutaj: https://ewst.pl/matw/program. Część z nich będzie także nagrywana i dostępna później na stronie oraz na naszym kanale Youtube. W niektórych wypadkach możliwy będzie także udział w spotkaniu online, poprzez platformę ZOOM – zostaną one wyróżnione w programie na stronie internetowej.

Jak zwykle formuła wykładów jest otwarta, jednakże zgodnie z Zarządzeniem Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie organizacji na terenie uczelni zajęć pozauczelnianych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady i ograniczenia:

 • W spotkaniach i zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby niewykazujące żadnych objawów zakażenia koronawirusem, w szczególności: kaszlu, kataru, gorączki lub utraty smaku i węchu.
 • W razie występowania opisanych w punkcie 1) objawów uczestnik zostanie poproszony o niezwłoczne opuszczenia zajęć i budynku. Osoby takie powinny postępować zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez służby sanitarno-epidemiologiczne.
 • Na spotkania i zajęcia należy przychodzić nie wcześniej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 • Po wejściu do budynku EWST należy zdezynfekować ręce.
 • Na terenie uczelni, także podczas zajęć i spotkań, należy nosić osłonę nosa i ust. 
 • Podczas przemieszczania się na terenie uczelni należy zachować dystans od innych osób – co najmniej 2 metry.
 • Należy unikać zgromadzeń.
 • W miarę możliwości należy zrezygnować z korzystania z windy. Z windy powinny korzystać wyłącznie osoby z trudnością w poruszaniu się. W windzie równocześnie może znajdować się 1 osoba.
 • Podczas spotkania uczestnicy powinni zajmować wyznaczone miejsca, zachowując dystans od innych uczestników.
 • Nie należy korzystać z innych pomieszczeń niż sala, w której odbywają się zajęcia, toalety oraz korytarze (wyłącznie w celu przemieszczania się).
 • Na spotkanie nie należy wnosić żadnych produktów spożywczych. Dozwolone są wyłącznie płyny w pojemnikach uczestnika (butelka, termos) dających szczelnie się zamknąć.
 • Uczestnicy powinni mieć własne przybory piśmiennicze.
 • Jeżeli u któregoś z uczestników zajęć zostanie stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, powinien on niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia o tym fakcie i przekazać wszelkie potrzebne informacje w celu ustalenia potencjalnego ryzyka dla innych uczestników.
 • W wymienionych przypadkach uczestnik może wziąć udział w zajęciach po zaniknięciu objawów chorobowych i po odbyciu kwarantanny, jeżeli o konieczności jej odbycia zadecydowała inspekcja sanitarna.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zarządzenia i o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach.  

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej