17/09/2021

Teologia w EWST z pozytywną oceną PKA!

Prowadzony w EWST kierunek teologia po raz kolejny uzyskał ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W marcu bieżącego roku w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej  we Wrocławiu miała miejsce wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Komisja Oceniająca składająca się z ekspertów nauk humanistycznych oraz nauk teologicznych wnikliwie przeanalizowała dokumentację prowadzonego w EWST kierunku studiów, a także odbyła szereg hospitacji i spotkań z władzami uczelni, przedstawicielami kadry akademickiej i administracyjnej, studentami oraz interesariuszami zewnętrznymi szkoły.

Z dumą informujemy, że decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek teologia, prowadzony w EWST, uzyskał ocenę pozytywną. Prezydium PKA oceniło, że proces kształcenia realizowany w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej  we Wrocławiu w pełni umożliwia studentom kierunku teologia osiągnięcie efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

EWST spełnia wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.

Dokumentem potwierdzającym wydaną ocenę jest Uchwała nr 798/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 września 2021 r.

Chcesz studiować w EWST? Dołącz do nas!
Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej