27/09/2021

Odsłonięcie muralu „Drzewo Życia”

„Drzewo życia” to mural, który symbolizuje jedność i współzależność świata, piękno stworzenia i konieczność troski o nie.

W sobotę 25 września, podczas festynu „Czasoprzestrzeń radości” odbyło się odsłonięcie muralu „Drzewo życia”, autorstwa Dariusza Paczkowskiego.

Prace nad muralem były zaplanowane już dawno temu. Wykonanie go miało w założeniu wieńczyć X Festiwal Kultury Protestanckiej w 2020. Z przyczyn pandemicznych Festiwal został jednak odwołany zarówno w ubiegłym jak i w tym roku. Organizatorzy FKP postanowili jednak zrealizować sam projekt muralu i towarzyszących mu warsztatów plastycznych, jak również całego festynu „czasoprzestrzeń Radości” właśnie teraz – we wrześniu, niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego.

Mural, sfinansowany przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, powstał na terenie Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji jako kolejny już element nawiązujący do wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia – w tym wypadku odnoszących się nie tylko do człowieka, ale też do całego bogactwa przyrody.

W odsłonięciu muralu brali udział przedstawiciele organizatorów przedsięwzięcia – Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej Jacek Wasik, Prezes Zarządu Fundacji ECDiE im. ks. Marcina Lutra ks. Robert Sitarek oraz Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Wojciech Szczerba.

Dzieło przestawia drzewo z rozłożystą koroną, składającą się z połączonych ze sobą rozet sześcioramiennych – tzw. kwiatów życia. Obok drzewa znajduje się cytat z książki „Grek Zorba” Nikosa Kazantzakisa: “Wszystko na tym świecie ma swój ukryty sens. Ludzie, zwierzęta, drzewa, gwiazdy są hieroglifami.”

Ideę i wybór motywu muralu oraz cytatu przedstawił prof. Szczerba, mówiąc między innymi:

„Myślę, że to ważne przesłanie dla nas dzisiaj, w naszym pięknym kraju targanym napięciami, konfliktami, różnymi racjami i ambicjami. Może te wszystkie rzeczy są ważne. Może musimy przechodzić przez te wszystkie konflikty i napięcia. Ale może dobrze, od czasu do czasu jest się zatrzymać i wejrzeć głębiej w rzeczywistość przyrody czy twarz drugiego człowieka… przejrzeć się w niej, jak mówił Tischner. Być może uda nam się zrozumieć, choćby przez chwilę, że wszystko na tym świecie to hieroglify księgi żywota i że wszyscy jesteśmy częścią Drzewa Życia, jednego organizmu. Z tego wynika prosta, ale fundamentalna prawda, że jesteśmy współzależni i współodpowiedzialni za siebie nawzajem. Kiedy cierpi drugi człowiek, ja cierpię. Kiedy obumiera część stworzenia, choruje całe drzewo.”

Zobacz całe przemówienie prof. Szczerby.

W swoim przemówieniu Jacek Wasik nawiązał do ekologicznego przesłania, jakie niesie ze sobą mural, wskazując wagę działań na rzecz zapobiegania katastrofie klimatycznej.

Ks. Robert Sitarek podkreślił natomiast, że mural (choć skończony) nie jest projektem zamkniętym i że organizatorzy będą starali się rozwijać na różne sposoby ideę leżącą u podstaw jego powstania.

O swojej pracy nad muralem opowiadał autor muralu – Dariusz Paczkowski, twórca wielu zaangażowanych społecznie dzieł graffiti i art street, współzałożyciel grupy 3fala.art.pl. Po odsłonięciu dzieła artysta zaprosił uczestników festynu do udziału w warsztatach plastycznych, na których wykonywali oni torby z symbolem Drzewa Życia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji i sfinansowania tego przedsięwzięcia oraz tym, którzy brali w nim udział. Liczymy na to, że jeszcze wiele razy będziemy spotykać się pod Drzewem Życia, by wspólnie rozwijać tę piękną ideę.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej