20/08/2021

COVID-19: Zmiany dotyczące ważności legitymacji studenckich

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021, legitymacje studenckie, które nie zostały przedłużone na rok 2020/2021 tracą ważność 14 października.

15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które pierwotnie miało obowiązywać do 30 września 2021.

Skrócenie terminu obowiązywania tej regulacji oznacza między innymi, że legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich będą ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności, do 14 października 2021 roku (wówczas upływa określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce termin 60 dni po upływie okresu ograniczenia lub zawieszenia działania uczelni). Pierwotnie legitymacje zachowywały ważność do 29 listopada.

Przedłużanie legitymacji studenckich odbywa się od początku września w Dziekanacie EWST, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny spotkania.

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Misja chrześcijańska na “grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

Czego nas uczy Zmartwychwstały? – wywiad z drem Kazimierzem Bemem

Dr Kazimierz Bem, wykładowca historii Kościoła w EWST mówi o pracy duszpasterskiej i akademickiej, o chrześcijańskiej wolności, miłości bliźniego i o tym co dla niego oznacza Zmartwychwstanie.

czytaj więcej