03/02/2021

Czego nas uczy Zmartwychwstały? – wywiad z drem Kazimierzem Bemem

Dr Kazimierz Bem, wykładowca historii Kościoła w EWST mówi o pracy duszpasterskiej i akademickiej, o chrześcijańskiej wolności, miłości bliźniego i o tym co dla niego oznacza Zmartwychwstanie.

Jak udaje Ci się łączyć działalność duszpasterską z publicystyczną i dydaktyczną?

Mam szczęście, że wykładam akurat ten przedmiot, który uwielbiam i z którego cały czas poszerzam wiadomości w moim wolnym czasie. Przynajmniej częściowo więc moja praca dydaktyczna i hobby się pokrywają. Oczywiście praca jako pastora ma pierwszeństwo – stąd za publicystkę nie biorę się nigdy przed 22, a za pracę naukową zazwyczaj zabieram się tylko w moje dni wolne od pracy. Pomaga też fakt, że jestem singlem i nie mam codziennych obowiązków rodzinnych.

Jak przygotowujesz się do Świąt Wielkiej Nocy? Jakie różnice można dostrzec w duchowym przeżywaniu i obchodzeniu Świąt Wielkiej Nocy w kościołach ewangelicko-reformowanych w USA i w Polsce?

Zasadniczą różnicą jest fakt, że w USA Wielki Piątek praktycznie jako święto nie istnieje. 95% parafii reformowanych (ale także anglikańskich i nawet ewangelikalnych) urządza nabożeństwa w Wielki Czwartek wieczorem i łączy je z czytaniami Pasji. To ogromna różnica z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w Polsce, gdzie od XIX wieku pod wpływem luteranów porzuciliśmy nabożeństwa w Wielki Czwartek i zupełnie bezsensownie teologicznie (dla nas oczywiście) mamy nabożeństwa w Wielki Piątek i to z Wieczerzą Pańską.

Osobiście staram się podkreślać ciągłość Wielkiego Tygodnia. Stąd od Niedzieli Palmowej aż do Niedzieli Wielkanocnej nie mamy końcowego błogosławieństwa. Trawa jedno długie nabożeństwo. Jak mawiał Kalwin, chcę by moi parafianie byli świadkami „wielkiego i wspaniałego widoku odkupienia ludzkości przez Chrystusa Jezusa”. Nasza dość wysokokościelna liturgia służy właśnie temu – skupieniu się  nie na na mnie czy moich kazaniach, ale na tym co Bóg dokonał za nas, dawno zanim się narodziliśmy.

Zmartwychwstanie, a miłość bliźniego. Jak Zmartwychwstanie Jezusa może się objawić w życiu codziennym i w kontaktach z innymi?

W teologii reformowanej uprzednie działanie Boga winno się spotkać z naszym odzewem. Zbawienie nas i predestynowanie nas dla siebie w Jezusie Chrystusie, powinno się spotkać z naszą radosną wdzięcznością. Przede wszystkim Bogu, ale i bliźniemu. Winniśmy zbliżyć się do Boga, ale i do tych naszych bliźnich w potrzebie. Ilu z nas po zjedzeniu obfitego śniadania wielkanocnego pomyśli o głodnych czy uchodźcach? A może by tak przekazać 10% tego co wydaliśmy na to śniadanie i 100% tego co wydaliśmy na alkohol – na uchodźców, na biednych, na bezdomnych? Choć mamy czas pandemii i jest trudno, ale ilu z nas po Wielkanocy choć przez jeden wieczór było wolontariuszami w schronisku dla ubogich albo kuchni dla bezdomnych? Zrobiło zakupy starszej sąsiadce czy sąsiadowi? Jeśli naprawdę wierzymy, że Chrystus powstał dla nas z martwych, to czy ludzie domyślili by się tego, ze sposobu w jaki żyjemy na co dzień?

Parafrazując tytuł książki Heinera Geisslera „Was muesste Luther heute sagen?” jak sądzisz, co moglibyśmy dzisiaj usłyszeć od Kalwina?

Hmmmm. Dlaczego drodzy siostry i bracia chrześcijanie często skupiacie się na czymś co jest peryferyjne dla nauczania Chrystusa? Czy naprawdę wierzycie, że jesteście zbawieni darmo z łaski, czy też dorzucacie „aneksy do umowy”? Jakby wyglądało wasze życie, gdyby do was dotarło, że wszyscy, wszyscy, WSZYSCY, dostąpiliśmy łaski?

Co rozumiesz przez wolność chrześcijańską?

Często po Wieczerzy Pańskiej i modlitwie dziękczynnej mówię parafianom: „Chrystus wyzwolił was do wolności. Jesteście wolni czcić tylko Boga, tylko Bogu się kłaniać a nie jakimś błaznom i bałwanom, brać imię Boga z czcią, świętować niedzielę, kochać i szanować Rodziców i bliskich etc.” i w ten sposób parafrazuję 10 przykazań. Dzięki Chrystusowi jesteśmy prawdziwie wolni żyć dla jego chwały co dzień i przez całe życie.

Kazimierz Bem – doktor prawa międzynarodowego, teolog, pastor ewangelicko-reformowanego w Zjednoczonym Kościele Chrystusa (UCC) w USA. W wolnych chwilach jest protestanckim publicystą i współpracownikiem „Newsweek Polska”. W 2020 ukazała się jego książka „Calvinism in the Polish Lithuanian Commonwealth 1548-1648. The churches and the faithful”.

Wywiad przeprowadzony do najnowszego numeru magazynu OdzEWSTudenta. Rozmawiała Joanna Klisowska.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej