01/11/2020

Dni Reformacji 2020. Online ale razem

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Parafia Ewangelicka Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz inne kościoły, instytucje i organizacje związane z Reformacją od wielu lat pod koniec października organizują wydarzenia upamiętniające powstanie protestantyzmu w chrześcijaństwie. Tegoroczne wrocławskie Dni Reformacji były zupełnie inne niż wszystko, co organizowaliśmy z tej okazji wcześniej.

Mimo sytuacji związanej z pandemią nie chcieliśmy rezygnować z Dni Reformacji w tym roku. Postanowiliśmy więc, że zorganizujemy je online. Okazało się, że pomysł nie tylko ?zastąpił? dotychczasową formułę organizacyjną, ale także znacząco ją wzbogacił. Oprócz tradycyjnego reformacyjnego nabożeństwa towarzyszyły nam przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy społecznym.

Naszym planem było ukazanie protestantyzmu i jego relacji z innymi nurtami religijnymi i społecznymi dziś – ponad 500 lat od momentu, gdy Marcin Luter ogłosił publicznie swoje tezy. Zaplanowaliśmy cztery spotkania poświęcone różnym aspektom tradycji protestanckiej. Zaprosiliśmy do wypowiedzi gości reprezentujących różne nurty teologiczne, poruszaliśmy też różne tematy i zagadnienia.

Pierwsze spotkanie ?Ewangelicy wobec równouprawnienia? skupiało się na równościowym przesłaniu Ewangelii oraz nauczaniu najstarszego protestanckiego kościoła, ewangelicko – augsburskiego (luterańskiego). Goście spotkania – diak. Marta Zachraj-Mikołajczyk i ks. Paweł Mikołajczyk wskazywali na różne aspekty równouprawnienia i ważność równości w świetle nauczania Chrystusa. Rozmawialiśmy między innymi o ewolucji równościowych idei i o tym, w jaki sposób wpływają one na zmiany zarówno w obrębie samego kościoła jak i społeczeństwa. Uczestnicy spotkania mogli także dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania kościoła ewangelicko-augsburskiego i jego duchownych.

Drugie spotkanie było równocześnie inauguracją roku akademickiego w EWST. Wykład inauguracyjny poświęcony został skomplikowanym relacjom protestantów i jezuitów. Prof. Jerzy Kochanowicz ukazywał podobieństwa między zasadami i drogami rozwoju katolickiego zakonu oraz poreformacyjnych kościołów. ?Dzisiejsi jezuici mogliby być dość konserwatywnymi luteranami z czasów Lutra? – tak można byłoby podsumować tezę wykładu.

Trzeci wykład poświęcony był Janowi Kalwinowi – dr Kazimierz Bem rozprawiał się w nim ze stereotypami dotyczącymi Kościoła Reformowanego (i szerzej – protestanckich kościołów w ogóle). Tytuł ?Czy Kalwin się uśmiechał?? nawiązywał do przeświadczenia o tym, że poreformacyjne kościoły są smutne, puste i ?bezduszne?. Dr Bem wskazywał na doktrynę i obyczaje związane z konkretnymi trendami w wystroju kościoła, prezentował też ewolucję w architekturze, sztuce oraz w samych społecznościach reformowanych, które z bardzo konserwatywnych i przestrzegających licznych norm i zakazów stały się w dużej części kościołami o charakterze liberalnym i otwartym.

Gościem czwartego spotkania był red. Paweł Lisicki, a tematem – chrześcijański konserwatyzm. Wspólnie zastanawialiśmy się na ile jest możliwy ?sojusz ponad podziałami denominacyjnymi? w imię obrony czy propagowania wartości ważnych zarówno dla konserwatywnych kościołów ewangelikalnych, jak i dla tradycyjnych katolików. Red. Lisicki przedstawił wizję takiego sojuszu opartego o kwestie przede wszystkim etyczne a nie doktrynalne. Podczas spotkania padło wiele pytań i komentarzy, związanych z aktualną sytuacją po ogłoszeniu orzeczenia TK zaostrzającego przepisy antyaborcyjne. Wiele osób odnosiło się do tego właśnie tematu.

Obchody Dni Reformacji tradycyjnie zostały zakończone podczas uroczystego nabożeństwa reformacyjnego. Mimo wcześniejszych planów również ono odbyło się wyłącznie online. Kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz, który odnosił się do istoty wystąpienia Marcina Lutra – do tego czym jest chrześcijaństwo i wiara.

Szczera i nieobłudna wiara jest czymś najcenniejszym, co może posiadać człowiek i nie polega ona na uznawaniu pewnej nauki czy dogmatów, ale polega ona na osobistym stosunku człowieka do Boga i Jego syna Jezusa Chrystusa. (?) Kościół potrzebuje wciąż na nowo przypominać sobie i odkrywać znaczenie swego ponadczasowego powołania oraz stałego związania z jego fundamentem, którym jest Jezus Chrystus. – mówił bp Bogusz.

Podczas tegorocznych Dni Reformacji nie mogło zabraknąć odniesień do aktualnych wydarzeń. Rola kościołów i chrześcijan podczas pandemii, wzajemne wsparcie, społeczna odpowiedzialność i dbanie o wspólnotę mimo utrudnień dotyczących fizycznej bliskości – te tematy przewijały się w wypowiedziach naszych gości i w komentarzach uczestników. Nie zabrakło ich także w reformacyjnym kazaniu:

Chrześcijaństwo stanęło dzisiaj przed wyzwaniem współczesności, która niesie doczesne problemy życia. Szczególnie ten rok stał się czasem okrutnym dla całego świata. Korona wirus niesie z sobą ciężką chorobę i śmierć. Dotyka biednych i bogatych, staje u drzwi osób sędziwych i młodych. (…) W czasie, gdy po ustaniu zagrożenia epidemicznego, odbudowywać będziemy musieli nasze parafie i na nowo tworzyć społeczność w bezpośrednich kontaktach naszych braci i sióstr, żyć w bezpiecznym otoczeniu, oddychać świeżym powietrzem; nie wolno nam zapominać o fundamencie, na którym byliśmy dotychczas zbudowani, o Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu – wskazywał bp Bogusz.

 

Mimo nietypowej formy tegoroczne Dni Reformacji możemy uznać za bardzo udane.

Postawiliśmy na prezentację bogactwa różnych nurtów i odcieni współczesnego protestantyzmu – od bardzo konserwatywnych, po liberalne. Naszym zadaniem jako uczelni wyższej jest także popularyzacja wiedzy o ogromnej roli protestantów w historii świata, ale także o wpływie jaki współcześnie wywierają poreformacyjne kościoły na kulturę, sztukę, edukację, politykę czy inne aspekty życia społecznego – podkreśla prof. Wojciech Szczerba, Rektor EWST. Zważywszy na liczbę uczestników poszczególnych spotkań oraz żywą dyskusję i liczne komentarze, tematyka okazała się interesująca i inspirująca do dalszych rozważań oraz debat.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym gościom i wszystkim, którzy postanowili spędzać z nami wtorkowe wieczory w październiku. Koniec obchodów Dni Reformacji nie oznacza jednak zakończenia edukacyjnych spotkań online. Listopad będzie poświęcony najbliższemu EWST nurtowi ewangelikalnemu. Już w najbliższy wtorek zapraszamy na wykład prof. Szczerby pt. ?Ewangelikalizm – a cóż to za sekta??.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej