08/10/2020

Zmarł ks. bp. Jan Szarek

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w wieku 84 lat zmarł ks. Jan Szarek, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1991-2001, senior diecezji cieszyńskiej i przyjaciel EWST.

Bp Jan Szarek urodził się w Bielsku-Białej. W latach 1956-1960 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 25 września 1960 roku został ordynowany na duchownego – w tym roku obchodził 60. rocznicę tego wydarzenia, oraz 40. rocznicę wyboru na seniora diecezji cieszyńskiej (14 września 1980 roku). 

6 stycznia 1991 roku Synod Kościoła wybrał ks. seniora Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła. Swój urząd pełnił do 6 stycznia 2001 roku. W 1993 roku bp Jan Szarek został wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, funkcję tę pełnił do 2001 roku.

Bp Jan Szarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „w uznaniu szerokiej i zaangażowanej działalności społecznej”, a w 2000 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w dziedzinie ekumenicznej, oraz za wkład w pojednanie pomiędzy Kościołami i narodami. Jest doktorem honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2007 roku otrzymał nagrodę ?Zwiastuna Ewangelickiego? im. ks. Leopolda Otto za inicjatywę budowy Ośrodka Wydawniczego ?Augustana? w Bielsku-Białej. W 2016 roku bp Szarek został uhonorowany Śląskim Szmaragdem.

Biskup Szarek był niezwykłą postacią. Człowiek nauki i czynu, otwarty i pełen ciekawoości świata troski o każdego, kogo spotkał na swojej drodze. Wiek nie stanowił dla niego przeszkody w aktywności, zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Jego nagła śmierć jest ogromną stratą nie tylko dla luteran, ale dla polskiego chrześcijaństwa, ruchu ekumenicznego i całego społeczeństwa. Również dla mnie osobiście – podkreśla prof. Wojciech Szczerba, Rektor EWST.

Rodzinie, bliskim i wszystkim członkom KEA w Polsce składamy szczere wyrazy współczucia.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej