27/10/2020

MATW w okresie pandemii – ważne informacje

W związku z pogarszającą się sytuacja związaną z epidemią COVID-19 oraz zarządzeniami władz dotyczącymi Seniorów, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku zmienia formułę organizowanych spotkań.

Prosimy o zapoznanie się z poniżzą informacją:

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, przede wszystkim zaś mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak i osób uczestniczących w spotkaniach,  jako organizatorzy Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku podjęliśmy decyzję o zmianie ich formuły  ze stacjonarnej na zdalną.  Spotkania będą się odbywać zgodnie z przewidzianym kalendarzem (piątki, godzina 17.00) na platformie ZOOM. Wykłady czwartkowe będą realizowane on line zgodnie z planem.

Z każdą z osób prowadzących skontaktujemy się indywidualnie w celu ustalenia kwestii technicznych. Informacje dotyczące poszczególnych zajęć znajdą się w Programie MATW na stronie WWW.

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha mimo wszystko,

prof. EWST Wojciech Szczerba, Rektor EWST
dr Monika Humeniuk, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej