28/10/2020

Kolejne zdalne obrony w EWST

Mimo pandemii życie ?uczelniane? toczy się dalej, a w EWST przybywa absolwentów. W miniony wtorek do ich grona dołączyły dwie kolejne osoby.

Z uwagi na obecną sytuację obrony w EWST odbywają się zdalnie. W piątek dwoje naszych studentów zdało egzamin i uzyskało tytuł licencjata teologii.

Dorota Mita obroniła pracę pt. ?Praktyczny wymiar dziesięcin i ofiar w przesłaniu Księgi Malachiasza 3,6-12?, którą napisała pod kierunkiem dra Sebastiana Smolarza. Recenzentką pracy była prof. EWST dr hab. Kalina Wojciechowska. 

Praca, którą obronił Ryszard Detyna nosi tytuł ?Charyzmatyczna interpretacja ?? ???????? ???? ????????????? (Juda 20) i jej zastosowanie w obliczu kryzysu we wspólnocie?. Promotorką pracy była prof. EWST dr hab. Kalina Wojciechowska, zaś recenzentem dr Sławomir Torbus.

Serdecznie gratujemy nowym absolwentom EWST!

Wykaz prac licencjackich Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej