16/10/2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego w EWST była niezwykła z wielu względów. I – mimo swojej nietypowości – bardzo udana.

13 października 2020 roku władze, kadra akademicka, pracownicy, studenci oraz przyjaciele Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej spotkali się, by wspólnie rozpocząć nowy rok akademicki. Dzięki technologii spotkanie takie było możliwe i bezpieczne – mimo panującej nadal pandemii i związanych z nią obostrzeń. W auli EWST nie było tym razem zajętych wszystkich miejsc, ale wszystkich uczestników wydarzenia trudno byłoby w niej zmieścić, nawet gdyby nie obowiązywały zasady zachowania dystansu społecznego. Po raz pierwszy w historii uczelni inauguracja odbyła się w sposób hybrydowy.

Przebieg uroczystości był zgodny z tradycją EWST. Gości (zarówno w auli, jak i – znacznie liczniejszych – po drugiej stronie ekranów i monitorów) powitał Rektor, prof. Wojciech Szczerba. Dziekan, prof. Piotr Lorek zwrócił się do studentów. A przysięgę odczytała przedstawicielka pierwszego roku – Maria Czekaj. Nie zabrakło też modlitwy i błogosławieństwa, które przekazał Kanclerz, Marek Kucharski.

Zgodnie ze szkolną tradycją odbył się także wykład inauguracyjny. Prof. Jerzy Kochanowicz zabrał uczestników uroczystości w fascynującą podróż przez wieki i kontynenty, prezentując historię jezuitów i ich zbliżanie się do protestantów, a później odpowiadał na pytania i komentarze uczestników. Cały wykład ?Jezuici i protestanci – odwieczni wrogowie czy sprzymierzeńcy? można obejrzeć na naszym kanale na YouTube.

Wszystkim punktom programu inauguracji towarzyszyły komentarze zamieszczane na żywo przez uczestników online – to kolejna nowość, która wzbogaciła spotkanie i pozwoliła na aktywność każdemu z obecnych.

EWST od początku pandemii prowadzi zajęcia zdalne. Dzięki naszym studentom i kadrze wszystkie wykłady i seminaria w poprzednim semestrze odbyły się na żywo i zgodnie z planem zajęć. Online przeprowadzaliśmy także egzaminy, a nawet obrony. Hybrydowa formuła rozpoczęcia roku jest kolejnym krokiem w kierunku ?oswajania? wirtualnej rzeczywistości i wykorzystania możliwości, które nam daje.

Inauguracja 2020/2021 jest niezwykła jeszcze z jednego względu – powitaliśmy w murach (realnych i wirtualnych) EWST rekordową liczbę nowych studentów i wolnych słuchaczy. Wiele z tych osób zdecydowało się podjąć naukę właśnie z uwagi na możliwość uczestniczenia w zajęciach online. Są wśród nich osoby z odległych części Polski oraz z mieszkające za granicą. Raz jeszcze serdecznie wszystkich witamy i cieszymy się, że jesteście z nami!

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w inauguracji, a także za pomoc w jej przygotowaniu. Szczególne podziękowania należą się pracownikom firmy Acnet, którzy wsparli nas wiedzą i narzędziami niezbędnymi do zorganizowania tego wydarzenia, a także naszym Gościom i Przyjaciołom, którzy wzięli udział w uroczystości mimo jej odmiennej formy.

Rok akademicki 2020/2021 w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej jest otwarty!

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej