04/09/2020

Ewangelikalna teologia i filozofia: naprawianie trudnych relacji

W serii Monografie okazującej się w tamach czasopisma Theologica Wratislaviensia wydany został czwarty tom. Książka ?Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship? jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej.

Publikacja, której autorem jest słowacki teolog profesor Pavel Hanes –  wykładowca na Wydziale Teologii Ewangelickiej i Misji Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – wyjaśnia i broni roli filozofii w badaniach teologicznych prowadzonych w nurcie ewangelikalnym. Autor w bardzo przystępnej formie pokazuje przydatność filozofii w rozwijaniu i studiowaniu teologii, podważając równocześnie stereotyp wrogości tych dwóch dziedzin nauki.

Autor ukazuje liczne historyczne relacje między teologią i filozofią. Przedstawia też wybitnych myślicieli z różnych nurtów chrześcijańskich, którzy (często pomimo deklaracji ?odcięcia się? od filozofii) korzystali z filozoficznych pojęć, metodologii czy hermeneutyki w swoich badaniach i dociekaniach na temat prawd teologicznych. Wykazuje także ogromny wpływ teologicznej refleksji na rozwój różnych nurtów filozoficznych na przestrzeni dziejów.

Zalecane przez prof. Hanesa krytyczne i świadome spojrzenie na relacje filozofii i teologii pozwala na uniknięcie skrajnych przekonań – zarówno całkowitego odrzucenia, jak i nadmiernej atencji w stosunku do myśli filozoficznej. 

Redaktorem wydania oraz autorem wstępu ?Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship? jest prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją, która – jako pierwsza z serii Monografie – jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej. 

Plik .pdf można pobrać na stronie Theologica Wratislaviensia.

 

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej