04/09/2020

Ewangelikalna teologia i filozofia: naprawianie trudnych relacji

W serii Monografie okazującej się w tamach czasopisma Theologica Wratislaviensia wydany został czwarty tom. Książka ?Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship? jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej.

Publikacja, której autorem jest słowacki teolog profesor Pavel Hanes –  wykładowca na Wydziale Teologii Ewangelickiej i Misji Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – wyjaśnia i broni roli filozofii w badaniach teologicznych prowadzonych w nurcie ewangelikalnym. Autor w bardzo przystępnej formie pokazuje przydatność filozofii w rozwijaniu i studiowaniu teologii, podważając równocześnie stereotyp wrogości tych dwóch dziedzin nauki.

Autor ukazuje liczne historyczne relacje między teologią i filozofią. Przedstawia też wybitnych myślicieli z różnych nurtów chrześcijańskich, którzy (często pomimo deklaracji ?odcięcia się? od filozofii) korzystali z filozoficznych pojęć, metodologii czy hermeneutyki w swoich badaniach i dociekaniach na temat prawd teologicznych. Wykazuje także ogromny wpływ teologicznej refleksji na rozwój różnych nurtów filozoficznych na przestrzeni dziejów.

Zalecane przez prof. Hanesa krytyczne i świadome spojrzenie na relacje filozofii i teologii pozwala na uniknięcie skrajnych przekonań – zarówno całkowitego odrzucenia, jak i nadmiernej atencji w stosunku do myśli filozoficznej. 

Redaktorem wydania oraz autorem wstępu ?Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship? jest prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją, która – jako pierwsza z serii Monografie – jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej. 

Plik .pdf można pobrać na stronie Theologica Wratislaviensia.

 

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

czytaj więcej