17/06/2018

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym,  społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Drogi absolwentów wszystkich uczelni w Polsce, Europie i na świecie układają się różnie. Niektórzy absolwenci pracują w wyuczonych zawodach, inni kontynuują studia na tym samym lub innych kierunkach, jeszcze inni angażują się zawodowo w różne sfery życia. Taka jest rzeczywistość, w której żyjemy. Płynna, dynamiczna, zmienna. Coraz bardziej potrzeba dziś kreatywności i zdolności szybkiego nabywania kompetencji oraz potrzebnych umiejętności. Myślę, że tego właśnie uczymy naszych studentów. Stawiamy ich przed wieloma zadaniami, wyzwaniami, uczymy pracy zespołowej, zachęcamy do wspólnych projektów i kreatywnych rozwiązań.

Z naszych obserwacji losów absolwentów wynika, że te właśnie rzeczy pomagają im w ich późniejszym życiu zawodowym. Wielu z nich pracuje w kościołach i instytucjach para-kościelnych. Duża grupa absolwentów angażuje się w projekty społeczne. Inni kontynuują studia na poziomie magisterskim na różnych kierunkach i później szukają pracy. W końcu, znaczący odsetek naszych studentów, po skończeniu edukacji, rozpoczyna własne inicjatywy zawodowe, własną przedsiębiorczość. To wspaniałe, że w trakcie studiów udało im się nabyć takiej pewności siebie, takich umiejętności i takiego zrozumienia rzeczywistości zawodowej, że nie boją się indywidualnie lub w zespołach rozpocząć własną działalność gospodarczą. Równocześnie zaś angażują się w różnego rodzaju projekty społeczne, kulturowe, charytatywne lub kościelne najczęściej o ekumenicznym charakterze.

Studia teologiczne w EWST – głęboko w to wierzę – wyrobiły w nich odpowiednią postawę wobec życia, wyposażyły w podstawowe narzędzia zawodowe i uwrażliwiły na drugiego człowieka. Z naszymi absolwentami utrzymujemy bliskie relacje, interesujemy się ich losami, staramy się im towarzyszyć i, w miarę możliwości, pomagać. Jesteśmy dumni z tych, którzy zdobyli szlify EWST.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

czytaj więcej