28/06/2011

Podsumowanie konferencji Kościół we współczesnym świecie

W dniu 18 czerwca 2011 r. w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej odbyła się konferencja pt. Kościół we współczesnym świecie. Adresowana ona była głównie do pastorów i liderów grup z całej Polski. Podczas spotkania zastanawialiśmy się nad obecną sytuacją ludzi wierzących, ich problemami i możliwościami jakie daje Kościół.

Uroczystość otworzył dr hab. Wojciech Szczerba, rektor EWST.  Po słowach wprowadzenia rozpoczęło się uwielbienie, które prowadził Bartosz Bobeł. Był to czas kiedy mogliśmy nasze serca oddać Panu, radując się w Nim, czas, w którym spotkaliśmy się z Bogiem w Jego chwale. Po tej radosnej i uroczystej chwili głos zabrali wykładowcy.

Pierwszym mówcą był dr hab. Wojciech Szczerba, który zadał swoim słuchaczom pytanie: Czy współczesny kościół zakopuje swój talent?
Następnie Pastor Arkadiusz Krzywodajć mówił na temat Kościół w XXI wieku jako centrum życia czy peryferium świata?
Na zakończenie głos zabrał Pastor Wojciech Kowalewski mówiąc o Misji kościoła w XXI wieku.

Po części wykładowej rozgorzała bardzo interesująca dyskusja. Wiele osób zainteresował temat Kościoła we współczesnym świecie. Dużo pytań dotyczyło tego, co robić by Kościół współczesny żył pełnią życie, a nie zamierał samotnie. Szczególnie wiele emocji wywołał wykład Pastora Krzywodajcia, który chętnie odpowiadał na pytania.

Po żywiołowej dyskusji odbyła się krótka prezentacja oferty edukacyjnej EWST.  Rozpoczął dziekan dr Piotr Lorek, który opowiedział o studiach licencjackich, a następnie poszczególni organizatorzy kursów przedstawili informacje o Szkole Liderów, Szkole Apologetyki Chrześcijańskiej i Szkole Języków Biblijnych z Warsztatami Biblijnymi.
Na zakończenie można było porozmawiać z mówcami, władzami uczelni i organizatorami kursów na temat Kościoła, nauki i wiary podczas wspólnego bankietu.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na tak znamienitą konferencję.

Zapraszamy ponownie do EWST już 17 września na Dzień Otwartych Drzwi od godz. 10 do 22. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

czytaj więcej