14/02/2011

Protestantyzm? A cóż to za sekta?

W sobotę, 12 lutego 2011, o godzinie 10.00, w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, została zainaugurowana czwarta edycja Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku (MATW), projektu organizowanego przez Unię Ewangelikalną w RP i EWST, współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.
Uczestnicy wysłuchali niezwykle interesującego wykładu rektora EWST, dr hab. Wojciecha Szczerby, pt. Protestantyzm? A cóż to za sekta?, w ramach którego mieli okazję poznać historyczny, teologiczny i społeczny kontekst powstania tradycji chrześcijaństwa poreformacyjnego, którego wyznawców, z czasem, zaczęto nazywać protestantami. Szczególną uwagę uczestników, przykuły rozbieżności w katolickim i protestanckim sposobie rozumienia sakramentów, a także różnice pomiędzy poszczególnymi konfesjami protestanckimi, w ramach nurtu tradycyjnego i ewangelikalnego. Słuchacze wyrazili chęć kontynuacji tematu wykładu w ramach kolejnych spotkań poświęc

onych podobieństwom i różnicom pomiędzy głównymi wyznaniami chrześcijaństwa.
Uczestnicy spotkania otrzymali ponadto szereg informacji na temat programowej i organizacyjnej strony bieżącej edycji MATW. Dla osób, które planują stałe uczestnictwo w spotkaniach Akademii, organizatorzy przewidzieli specjalne Karty Uczestnika, a na zakończenie edycji, za konsekwencję i systematyczność – certyfikaty i nagrody rzeczowe.
Kolejne spotkanie już 24 lutego 2011r. w Kościele Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 2. Będzie to wykład dr Sławomira Torbusa Lekcja Języka Greckiego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej