26/01/2011

Tydzień Modlityw o Jedność Chrześćijan – podsumowanie

18 stycznia 2011r. w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej – w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, odbył się wieczór refleksyjno-muzyczny. W tym roku mottem przewodnim spotkania były słowa z księgi Dziejów Apostolskich Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. Tematem tego dnia była Nauka apostolska a współczesność. W motto Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i w tematykę  wykładów wprowadził słuchaczy rektor EWST – prof. dr hab. Wojciech Szczerba, wskazując m.in., że

[?] temat dzisiejszego dnia ?Trwanie w nauce apostolskiej jednoczy nas? można [?] rozpatrywać z różnych perspektyw. Można np. skupić się na samej egzegezie tekstu, na definicjach pojęć, na analizie historycznego i współczesnego chrześcijaństwa, na wytycznych doktrynalnych oraz możliwych aplikacjach perykopy z Dziejów Apostolskich. Fraza ta [?] budzi dzisiaj szereg pytań i wątpliwości. Co to jest nauka apostolska? Co znaczy nauka apostolska dziś? Czy rzeczywiście nauka apostolska wciąż jednoczy różne tradycje eklezjalne? Co to znaczy trwać dzisiaj w nauce apostolskiej?

Posługując się słowami Rektora zastanawiamy się dzisiaj [?] czym jest nauka apostolska współcześnie, albo – innymi słowy – jak przedstawia się relacja nauka apostolska a współczesność. Zastanawiamy się  nad problemem kontekstualizacji prawd starożytnych we współczesnym świecie, pytamy o możliwość zachowania starożytnych treści przy użyciu współczesnych form w ponowoczesnym świecie.

Jednym z zaproszonych gości spotkania był ks. Mirosław Maliński, Diecezjalny Duszpasterz Akademicki, który wystąpił z referatem  Studia – zawodówka czy elitarne wykształcenie a zdolność studentów do trwania w nauce Apostołów.

Dziekan EWST, dr Piotr Lorek przedstawił drugi referat wieczoru Bóg bez brody. Symboliczność języka religijnego według Paula Tillicha. Przybliżył nam on symbolikę postaci Boga.

Mówił m.in.: Przez wiele lat [?]najpopularniejszym wizerunkiem Boga był dużej postury brodaty mężczyzna w podeszłym wieku, siedzący na tronie w niebie.

W dzisiejszych czasach taki  obraz Boga jest anachroniczny ?[?] zarówno co do ustroju politycznego (monarchia), co do odkryć kosmologicznych (niebo), jak i co do rozumienia płci (patriarchat) [?]

A co teraz? Jak widzieć Boga? Dr Piotr Lorek tak m. in. odpowiadał na to pytanie:

[?]język o Bogu ma naturę symbolu, [?] jest on głęboko zakorzeniony w świadomości wiernych. Zmiana tego języka może więc być dla nich trudnym procesem, nieraz traktowanym wręcz jako odejście od wiary. Tutaj potrzeba pracy nie tylko teologicznej, ale przede wszystkim duszpasterskiej. Samym teologom jest ciężko zmienić sposoby mówienia o Bogu, u niejednego z nich ten język jest tak mocno powiązany z samym Bogiem, że jego zmiana to prawie zmiana samego Boga. A co dopiero ze zwykłymi wiernymi! W zmianie wizerunku Boga potrzebujemy teologów, a przede wszystkim duszpasterzy prowadzących wiernych w tych zmianach.

A jak każdy z nas widzi Boga dzisiaj? Zapraszamy do dyskusji na facebooku w grupie EWST.

Po tak ciekawych wykładach słuchacze mogli zagłębić się w swoich refleksjach nad Bogiem, apostolstwem i rzeczywistością, wsłuchując się w utwory Adeste Fideles – opracowane przez A. Rajczybę, In dulci jubilo – J.S. Bacha, Cudowna różdżka wzrosła ?M. Praeorius?a i D. Cashmore?a i inne, wykonane przez chór Cappella Ecumenica pod dyrekcją Adama Rajczyby.

Dziękujemy wszystkim za odwiedziny Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zapraszamy do wysłuchania wykładów oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

Wojciech Szczerba

ks. Mirosław Maliński

Piotr Lorek

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej