26/09/2010

Homoseksualizm a Nowy Testament

Zapraszamy do posłuchania wykładu doktora Sławomira Torbusa pt. Homoseksualizm a Nowy Testament. Prelekcja miała miejsce podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 18 września 2010 w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.
Dr Sławomir Torbus jest wykładowcą EWST i Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również w Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. Obecnie adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalizuje się w analizie retorycznej listów apostoła Pawła. Dr Torbus jest również koordynatorem Warsztatów Biblijnych i Szkoły Języków Biblijnych w EWST.

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej